Investerarrelationer

Vi arbetar för att på uppdrag av våra ägare identifiera och förvärva ett bolag där vi ser goda möjligheter att skapa en långsiktigt uthållig totalavkastning till våra aktieägare.