Styrelse

Styrelsen är Creaspacs högsta beslutande organ efter bolagsstämman. Enligt Aktiebolagslagen är styrelsen ansvarig för bolagets förvaltning och organisation. Styrelsen ska fortlöpande bedöma bolagets ekonomiska situation och se till att bolagets organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska förhållanden i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt.

Vidare ska styrelsen fastställa de övergripande målen för bolagets verksamhet och besluta om bolagets strategi för att nå målen samt fortlöpande utvärdera bolagets ledning. Styrelsen ansvarar också för att säkerställa att bolagets finansiella rapporter upprättas i rätt tid samt är det styrelsen som utser VD.

Sven Hagströmer f. 1943 

Styrelseordförande sedan 2021

Utbildning och professionell erfarenhet: Studier i nationalekonomi, företagsekonomi och statistik vid Stockholms universitet. Mer än 40 års erfarenhet från investeringsverksamhet, har bland annat varit med och grundat Creades och Avanza. Tidigare erfarenheter inkluderar ledande befattningar på Investment AB Öresund och Hagströmer & Qviberg.

Övriga pågående uppdrag: Styrelseordförande i Avanza Bank AB, Avanza Bank Holding AB (publ), Biovestor Aktiebolag och Creades AB (publ). Styrelseledamot i Bostadsrättsföreningen Alberget 4A.

Uppdrag avslutade under de senaste fem åren: Styrelseordförande i Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension (2011-2018) och Enochfemtio AB (2011-2017). Styrelseledamot i Doberman AB (2013-2020), New Group Stockholm AB (2013-2020), Fotografiska Stockholm AB (2015-2017) och Bostadsrättsföreningen Furiren nr 9 (2015-2019).

Innehav i Bolaget: -
Oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen, ej oberoende i förhållande till Bolagets större aktieägare.

Peter Nilsson f.1962

Vice styrelseordförande sedan 2021

Utbildning och professionell erfarenhet: Civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm. Senior Industrial Advisor inom EQT-sfären sedan 2003. Tidigare befattningar inkluderar VD och styrelseordförande för Duni och Sanitec samt flertalet chefsbefattningar inom Swedish Match-koncernen.

Övriga pågående uppdrag: Styrelseordförande i Adapteo OY, Lindab International AB, Poleved Industrial Performance AB och Unilode Aviation Solutions AG. Styrelseledamot i Dagar hf, Lindab LTIP17-19 AB och Team Tråd & Galler Holding AB (och andra bolag inom Tråd & Galler- koncernen).

Uppdrag avslutade under de senaste fem åren: Styrelseordförande i House of Flowers Sweden AB (2018-2019), Independent Vetcare Limited (2016-2019), Earl Holding III AB (2016-2018), Eton AB (2016-2018) och Eton Group AB (2016-2018). Vice styrelseordförande i Cramo OY (2016-2020). Styrelseledamot i Svalkande Kyla AB (2014-2019), Evidensia Holding AB (2016-2017) (och andra bolag inom Evidensia-koncernen).

Innehav i Bolaget: 70 000 aktier (genom bolag).
Oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen, oberoende i förhållande till Bolagets större aktieägare.

Anna Nordell-Westling f. 1979

Styrelseledamot sedan 2021

Utbildning och professionell erfarenhet: Bachelor of Science in Marketing från San José State University. Medgrundare, delägare och marknadschef på AI-företaget Sana Labs och senior rådgivare till AI Sweden och AI Sustainability Center. Tidigare befattningar inkluderar grundare och senior marknadsstrateg på Dablju Strategy & Insight och senior marknadsstrateg på Saatchi & Saatchi och KING.

Övriga pågående uppdrag: Styrelseledamot i Dablju AB och Uppsala Innovation Centre AB.

Uppdrag avslutade under de senaste fem åren: Styrelseledamot i Stockholm AI (2016-2019).

Innehav i Bolaget: 1 000 aktier.
Oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen, oberoende i förhållande till Bolagets större aktieägare.

Anna Ryott, f. 1972

Styrelseledamot sedan 2021

Utbildning och professionell erfarenhet: Civilekonom från Stockholms universitet. Principal på Summa Equity. Tidigare befattningar inkluderar generalsekreterare för SOS Barnbyar, Insamlingschef Unicef Sverige, vice VD för Storåkers McCann och managementkonsult på McKinsey & Co.

Övriga pågående uppdrag: Styrelseordförande i Heart17 AB. Styrelseledamot i Obayaty AB, AB Dagens Nyheter, Anna Ryott AB, Bonnier Business Media Sweden AB, Cake o emission AB, Dagens Industri Aktiebolag, Ryott Cap AB, UNDP SDG Impact Steering Group och World Childhood Foundation.

Uppdrag avslutade under de senaste fem åren: Styrelseordförande i Summa Equity AB (2018-2020). Styrelseledamot i LGT VP (2019-2021). Styrelseledamot i Aktiebolaget Anders Löfberg & Axel Johnson Aktiebolag. Styrelseledamot (2017-2021) och vice VD (2017-2018) för Norrsken Foundation. VD för Swedfund International AB (2013-2017).  

Innehav i Bolaget: 2 500 aktier (genom bolag).
Oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen, oberoende i förhållande till Bolagets större aktieägare.

Annika Sigfrid f. 1974

Styrelseledamot sedan 2021

Utbildning och professionell erfarenhet: Civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm. Tidigare befattningar inkluderar Managing Director, Global Head of Equity Capital Markets på Nordea, Head of ECM Sweden på ABG Sundal Collier och ECM på D. Carnegie.

Övriga pågående uppdrag: Styrelseordförande i Up For Sports. Styrelseledamot i Ansinva samt ST Energy Transition I Ltd.

Uppdrag avslutade under de senaste fem åren: -

Innehav i Bolaget: 6 000 aktier.
Oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen, oberoende i förhållande till Bolagets större aktieägare.

Pär Svärdson f. 1969

Styrelseledamot sedan 2021

Utbildning och professionell erfarenhet: Civilingenjör och civilekonom från Linköpings universitet. Grundare av Apotea. Tidigare befattningar inkluderar grundare och VD för Adlibris samt managementkonsult på Accenture.  

Övriga pågående uppdrag: Styrelseledamot och VD för Apotea AB och Apolea holding AB. Styrelseledamot i By Margaux AB, Delitea AB, Ecopelag AB, Happy Yachting AB, Laulima AB (och andra bolag inom Laulima-koncernen), MARGE Arkitekter Aktiebolag, Open Air Group AB, Open Air Holding AB, SA Service AB, Sail Racing International AB, SOS Barnbyar, Tromelin AB och Widforss 1729 AB. VD för Allalin AB.

Uppdrag avslutade under de senaste fem åren: Styrelseordförande i Widforss 1729 AB (2016-2018). Styrelseledamot i Solkompaniet Sverige AB (2016-2020), Vintjänsten 2004 Holding AB (2013-2019) och Hööks HoldCo AB (2014-2017).

Innehav i Bolaget: 20 000 aktier.
Oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen, oberoende i förhållande till Bolagets större aktieägare.

Hans Toll f. 1970

Styrelseledamot sedan 2021

Utbildning och professionell erfarenhet: Civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm. Tidigare befattningar inkluderar vice VD och chef för Bank & Placeringar på Avanza Bank, Portföljförvaltare på RAM Rational Asset Management och aktieanalytiker på Investor.

Övriga pågående uppdrag: Styrelseordförande i Bright Sunday AB. Styrelseledamot i Avanza Bank AB, Avanza Bank Holding AB (publ), Avanza Fonder AB och WeMind AB.

Uppdrag avslutade under de senaste fem åren: -

Innehav i Bolaget: 15 000 aktier (genom Pensionslösning)
Oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen, oberoende i förhållande till Bolagets större aktieägare.