En svensk SPAC sponsrad av Creades

Creaspac är ett svenskt förvärvsbolag, ett så kallat Special Purpose Acquisition Company (SPAC) som etablerats på initiativ av Creades. Creaspac har till syfte att ta in kapital genom en börsnotering på Nasdaq Stockholm och inom en viss tid därefter förvärva ett onoterat bolag.

Intervjuer