Aktie och aktiekapital

Creaspacs aktie noterades på Nasdaq Stockholm den 23 juni 2021 och aktien handlas under kortnamnet CPAC A på huvudmarknaden.

Aktierna har emitterats enligt svensk lag och är registrerade hos Euroclear i elektronisk form, med ISIN-kod SE0016075691.

Enligt Creaspacs registrerade bolagsordning ska aktiekapitalet uppgå till lägst 50 000 000 kronor och högst 200 000 000 kronor. Antalet aktier uppgår till 25 000 000 och ska som till lägst uppgå till 20 000 000 och som högst till 80 000 000. I bolagsordningen finns även ett inlösenförbehåll.

Namn: Creaspac A
Symbol: CPAC
ISIN-kod:  SE0016075691
Noterad sedan: 2021-06-23
Börs: Nasdaq Stockholm
Handelspost: 1
Valuta: SEK
Kvotvärde: 2,50 kr
Antal aktier:

Totalt 25 000 000

Aktiekapital: 62 500 000 kronor