Bekräftelser i anledning av tillgång till information

På grund av legala restriktioner är informationen på den här delen av hemsidan inte avsedd eller tillgänglig för vissa personer.

För att få tillgång till ytterligare information om Erbjudandet måste besökare av denna hemsida bekräfta att de har läst och accepterar följande legala information.

Viktig information

Tyvärr är informationen på den begärda delen av hemsidan inte avsedd eller tillgänglig för personer som är bosatta i Australien, Japan, Kanada eller USA eller som fysiskt befinner sig i Australien, Japan, Kanada eller USA. Du har inte uppfyllt detta villkor eller bekräftat den nödvändiga informationen. Du kan därför inte nå denna sida.

Notering

Pressmeddelande

Dokument

Tidsplan

Anmälningsperiod för allmänheten: 14 juni - 21 juni 2021
Anmälningsperiod för institutionella investerare: 14 juni - 22 juni 2021
Första dag för handel i Bolagets aktier: 23 juni 2021
Likviddag: 28 juni 2021