Revisor

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB ("PwC") har varit Bolagets revisor sedan den 6 april 2021 då PwC valdes vid en extra bolagsstämma. Dessförinnan hade Bolaget ingen revisor. Årsstämman 2024 beslutade att välja PwC som revisor för perioden intill slutet av årsstämman 2025. Peter Nilsson (född 1972) är huvudansvarig revisor. Peter Nilsson är auktoriserad revisor och medlem i FAR.

Adressen till PwC:s kontor är Torsgatan 21, 113 97, Stockholm.