Valberedning för Creaspac AB inför årsstämman 2024

Valberedningen har bildats enligt de principer som beslutades på Creaspacs årsstämma 2023:

De fyra största ägarna enligt bolagets kännedom som önskar utse en representant till valberedningen utgörs av Creades AB, PriorNilsson Fonder, Lannebo Fonder samt SEB Fonder. Dessa ägare har beslutat att valberedningen skall bestå av:

  • Sven Hagströmer, utsedd av Creades AB
  • Per-Olov Nilsson White, utsedd av PriorNilsson Fonder
  • Claes Murander, utsedd av Lannebo Fonder
  • Andreas Wollheim, utsedd av SEB Fonder

Valberedningen har för avsikt att i god tid före årsstämman 2024, som avses hållas den 21 maj 2024, presentera:

  • förslag till styrelseordförande och övriga ledamöter i styrelsen
  • förslag till styrelsearvoden och revisorsarvoden
  • förslag till revisor
  • förslag till revisionsutskott
  • principer för utseende av valberedning
  • förslag till ordförande vid årsstämman

Aktieägare som vill lägga fram förslag till valberedningen eller har frågor kan göra detta via e-post till: info@creaspac.se

eller med vanlig post till:

Valberedningen i Creaspac AB
c/o Creades AB
Ingmar Bergmans gata 4
114 34 Stockholm

För att förslag ska kunna behandlas av valberedningen bör de inkomma senast den 31 januari 2023.

Stockholm den 24 oktober 2023

 

Sven Hagströmer

Styrelseordförande
 

Ladda ner denna nyhet som PDF