Delårsrapport 1 januari – 31 mars 2023

Delårsperiod 1 januari – 31 mars 2023

  • Resultat i kronor per genomsnittligt utestående aktie uppgick till 0,44 (-0,08 för hela perioden
  • Resultatet för hela perioden uppgick till SEK 11 (-2) mn

 

 

 Ekonomisk utveckling i sammandrag

 

  

Frågor besvaras av John Hedberg, telefon 08 412 011 00 eller 070 629 23 37.

 

Informationen lämnades för publicering den 15 maj 2023, kl 08.30.

Creaspac är listat på Nasdaq OMX Stockholm 

Ladda ner denna nyhet som PDF