Bokslutskommuniké Creaspac AB

Delårsperiod 1 januari – 31 december 2022

  • Resultat i kronor per aktie för hela perioden uppgick till 0,55 (-0,77)
  • Resultat i kronor per aktie för kvartalet uppgick till 0,14 (-0,06)
  • Resultatet för hela perioden uppgick till SEK 13 (-10) mn
  • Resultatet för kvartalet uppgick till SEK 17 (-2) mn

Ekonomisk utveckling i sammandrag

Ladda ner denna nyhet som PDF