Årsredovisning 2022 offentliggjord

Creaspacs årsredovisning för 2022 finns nu att läsa på Creaspacs hemsida (http://www.creaspac.se)

Creaspacs årsredovisning finns att läsa på följande länk:
https://www.creaspac.se/investerare/finansiella-rapporter/

Anmälan för fysiska utskick kan göras till info@creaspac.se

Årsstämma för Creaspac AB äger rum måndagen den 15 maj, 2023, klockan 16.00 på Strandvägen 7A, Strandvägen 7 i Stockholm.

För ytterligare information, kontakta: John Hedberg, verkställande direktör, telefon 070 629 23 37.
 

Stockholm den 5 april 2023

Creaspac AB

Denna information är sådan information som Creaspac AB är skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 5 april 2023, klockan 11.00.

 

Creaspac Årsredovisning 2022 (XHTML)

Creaspac Årsredovisning 2022 (PDF)

 

Ladda ner denna nyhet som PDF