Delårsrapport Creaspac AB, 1 januari – 31 mars 2022

  • Resultat i kronor per aktie uppgick till -0,08 (0) för hela perioden
  • Resultatet för hela perioden uppgick till SEK -2 (0) mn

Ekonomisk utveckling i sammandrag

Jan-mars Jan-mars
SEK mn 2022 2021 211231
Rörelseresultat -2               -              -     
Resultat efter skatt -2               -              -     
Medel insatt på spärrat konto UB 2 232               -      2 232
Likvida medel (exklusive medel på spärrkonto) UB, SEK mn 225               -      227
Eget kapital per aktie, kronor 98               -      98

​​​​


 

Delårsrapporten finns i bifogad PDF.

 

Frågor besvaras av John Hedberg, telefon 08 412 011 00 eller 070 629 23 37.

 

Informationen lämnades för publicering den 18 maj 2022, kl 08.30.

 

Ladda ner denna nyhet som PDF