Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2022

 

Delårsperiod 1 januari – 30 juni 2022

  • Resultat i kronor per genomsnittligt utestående aktie uppgick till -0,20 (-6,02) för hela perioden
  • Resultat i kronor per genomsnittligt utestående aktie uppgick till -0,12 (-3,06) för kvartalet
  • Resultatet för hela perioden uppgick till SEK -5 (-7) mn
  • Resultatet för kvartalet uppgick till SEK -3 (-7) mn

 

 

 

Ekonomisk utveckling i sammandrag

 

 

Apr-jun

Jan-jun

Jan-jun

SEK mn

 

2022

2022

2021

 

 

 

 

 

Rörelseresultat

 

-3

-5

-7

Resultat efter skatt

 

-3

-5

-7

Medel insatt på spärrat konto UB

2 232

2 232

2 232

Likvida medel (exklusive medel på spärrkonto) UB, SEK mn

 

221

239

Eget kapital per aktie, kronor

 

 

98

99

 

 

 

 

 

 

 

 

Delårsrapporten finns i bifogad PDF.

 

Frågor besvaras av John Hedberg, telefon 08 412 011 00 eller 070 629 23 37.

 

Creaspac är listat på Nasdaq OMX Stockholm.

Creaspac är skyldig att, i enlighet med lagen om värdepappersmarknaden offentliggöra informationen i detta pressmeddelande.             

Informationen lämnades för publicering den 23 augusti 2022, kl 08.30.

Ladda ner denna nyhet som PDF