Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2021

Delårsperiod januari-juni 2021

  • Resultat i kronor per aktie uppgick till -6,09 (--) för hela perioden
  • Resultatet för hela perioden uppgick till SEK -7 (--) mn
  • Likvida medel uppgick den 30 juni till SEK 2 471 (--) mn

Väsentliga händelser under perioden

  • Den 23 juni 2021 noterades Creaspac på Nasdaq Stockholm
  • Emissionslikvider totalt uppgår till SEK 2 500 mn före avdrag på SEK 34 mn för kostnader kopplade till nyemissioner och rådgivning inför noteringen

Denna delårsrapport finns att ladda ned i bifogad PDF.

 

Frågor besvaras av John Hedberg, telefon 08 412 011 00 eller 070 629 23 37.
 

Creaspac är listat på Nasdaq OMX Stockholm.
Creaspac är skyldig att, i enlighet med lagen om värdepappersmarknaden offentliggöra informationen i detta pressmeddelande. 
Informationen lämnades för publicering den 24 augusti 2021, kl 08.30.

Ladda ner denna nyhet som PDF